.

Svein-Hugo reparerer bilgepump på Guernsey

Under vasking av kjølsvinet fikk vi dratt av og røket festet til bilgepump, pumpen som pumper ut vannet fra kjølsvinet. Svein-Hugo fikk reparert den inntil vi setter i en ny.