.

På vei ut til start

Vi gikk ut en snau halvtime før start for å slippe unna trengselen.